Најдоброто место за пријателите & фамилијата

ул.Миле Поп Јорданов блок 9 и 10 локал 6 и 7 (спроти Алумина) 1000 Скопје